Röd granit från Vånga
Bröderna Björklunds Grus AB utvinner och transporterar grus, natursten, bergkross, röd granit och makadam från egna krossanläggningar i Näsum respektive Vånga. Företaget ägs sedan 1999 av Peter och Thomas Björklund och har totalt 15 anställda. Från anläggningen i Vånga köper man röd granit, som är restprodukter från den blocksten som bryts på Vångaberget. Den krossas sedan i olika fraktioner. Försäljningen sker direkt till användaren, som kan vara såväl företag som privatpersoner. De vanligaste användningsområdena är husgrunder och markarbeten runt omkring, vägar, material till betongtillverkning och utfyllnader i olika sammanhang. För ballast till betong har företaget ett certifikat, ett EG-intyg om produktionskontroll.
Sten har blivit ett populärt inslag i våra trädgårdar. Den röda makadamen och den naturligt formade naturstenen är där väldigt dekorativ.

Br Björklunds Grus AB

Bransch:
Sten / Stenkrossning

Telefon: 0454-46630
Fax: 0454-46202


Email:
br.bjorklunds@tele2.se

Hemsida:
www.bjorklundsgrus.se

Adress:
Br Björklunds Grus AB
Skrivarehagsvägen 18-8
29393 Olofström

| 13 SENASTE FÖRETAGEN